Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Program Almedalen 2024

Program Almedalen 2024

Under Almedalsveckan 2024 ägnade vi hela vårt seminarieprogram åt den svenska skolan och tuffa utmaningar för att öka tryggheten, och hur huvudmän, rektorer och skolpersonal ska kunna leva upp till lagens stränga krav.

Tillsammans med välkända profiler, forskare, en nytillträdd förbundsordförande, rektorer, debattörer och andra experter på skolans värld diskuterade vi utmaningar, svårigheter, möjligheter och blickade tillsammans in i framtidens skola.

Onsdag och torsdag, 26 – 27 juni

Mingel, möten, seminarier, mat och dryck

I samband med våra seminarier bjuder vi på lättare förtäring och alkoholfri dryck.

Önskas alkoholhaltiga drycker i samband med vårt mingel på onsdag eftermiddag/kväll så betalas dessa av var och en via Swish.

Onsdag 26/6 kl 10.00-11.00

Kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan – varför växer problemen? Vilka blir konsekvenserna och vad krävs för att vända den negativa trenden?

Att kränkningar i skolan är ett växande problem visar både forskning och flera undersökningar. Men hur stort är problemet egentligen och vilka blir följderna om den negativa utvecklingen får fortsätta? Hur påverkas de utsatta eleverna på kort och lång sikt, och vilka blir konsekvenserna för de som kränker? Vi frågar oss också vilka efterverkningar problemen får på klasskamrater, skolpersonal och vårdnadshavare – och hur påverkas lärandet och arbetsmiljön? Tillsammans med forskare och experter inom området och den nyvalde förbundsordföranden för Sveriges Lärare, försöker vi klarlägga fakta, belysa utmaningarna och se möjliga lösningar för en skola fri från mobbning och trakasserier.

Föreläsare: Robert Thornberg, Professor och Skolforskare vid Linköpings Universitet

Diskussionspanel:

Anna Olskog, Ny Förbundsordförande, Sverige Lärare

Maja Frankel, Generalsekreterare, Friends

Bodil Båvner, Utredare inom skola/förskola, SKR

Moderator under samtliga seminarier är Niklas Lindh.

Onsdag 26/6 kl 16.00-17.30

Kränkningar och mobbning: Verklighetsbilder från skolans värld. Så här hanteras problemen idag – men finns förutsättningarna att göra rätt?

Elaka ord, rykten, utfrysning, rasism och sexuella trakasserier – det är bara några exempel på kränkningar/mobbning som våra barn och ungdomar blir utsatta för i såväl den fysiska skolmiljön som på nätet. Omfattningen är skrämmande. Fler än 100 000 elever är utsatta varje år och problemet växer. I det här seminariet uppmärksammar vi exempel på hur det ser ut i skolan idag, och de svårigheter och utmaningar som finns för att komma till rätta med problemet utifrån skolans perspektiv. Finns det egentligen en väg som fungerar för alla skolor?

Intervjusamtal: Frida och Tilda Boisen.

Tillsammans driver mor och dotter podcasten ”Berätta alltid det här” och de har gemensamt skrivit boken ”Aldrig släppa taget”. Frida Boisen är journalist, författare, debattör och TV-programledare som dessutom är engagerad i kampen mot mobbning i skolan som ambassadör för organisationen ”Friends”.

Intervjusamtal: Cecilia Tofftén, Rektor på Södervärnsskolan, Visby

Diskussionspanel:

Caroline Bergh, Ordförande, Sveriges Skolkuratorers Förening

Lena Linnerborg, Utbildningspolitisk chef, Sveriges Skolledare

Lilian Helgason, Ordförande, Sveriges Elevråd

Ardita Magici, WWF Sweden Youth

– Frida och Tilda Boisen medverkar i diskussionen

Direkt efter seminariet, under det efterföljande minglet, säljer och signerar Frida och Tilda Boisen sin bok ”Aldrig släppa taget”.

Onsdag 26/6 kl 17.30-19.00

Mingel

Mingel, mat och dryck

I direkt anslutning till eftermiddagens seminarie övergår vi till mat, dryck och mingel med nya och tidigare spännande bekantskaper.

Torsdag 27/6 kl 13.00-14.00

Är rättssäkra utredningar om kränkningar/mobbning i skolan rätt väg att gå? Kan ohälsa och lidande bland unga i skolan minska, eller rent av försvinna?

Barn och unga förtjänar en trygg skolmiljö. Idag utsätts mängder av elever för mobbning och diskriminering varje dag – av varandra och ibland också av vuxna i skolan. Samtidigt rapporteras att skolan varken har tillräckliga resurser eller kompetens för att kunna utreda kränkningar på ett tryggt och rättssäkert sätt, trots att lagen faktiskt kräver det. Human&Heart anpassar nu den erkända utredningsmetodiken (RUM - Rättssäker Utredningsmetodik ) till skolans komplexa värld. Idag används metodiken för utredningar av kränkningar och diskriminering i arbetslivet.

Nu ska skolorna och dess huvudmän få rätt verktyg för att hantera de utredningar som enligt lagen måste göras. Men hur ska det gå till? Vilka är svårigheterna? Och vad blir konsekvenserna om man fortsätter som förut?

Föreläsare: Richard Mårtensson, Medgrundare av Human&Heart och RUM-metodiken

Diskussionspanel:

Caroline Bergh, Ordförande, Sveriges Skolkuratorers Förening

Maria Näslund, Verksamhetschef på ideella organisationen ”Treskablinoll”

Tommy Iseskog, Expert inom arbetsrätt, författare

Cecilia Tofftén, Rektor på Södervärnsskolan, Visby

Torsdag 27/6 kl 15.00-16.00

Har visselblåsarlagen lett till en ökad tystnadskultur i skolan? Eller ser skolan den positiva potentialen i möjligheten att ”slå larm”? 

Har skolan haft nytta av att visselblåsarlagen infördes för tre år sedan? Eller har den rent av bidragit till en ökad tystnadskultur inom skolans värld, där man inte vågar larma om missförhållanden? Var går gränsen när varumärken ska vårdas och kritik upplevs som ovälkommen? Vågar då personal, elever och vårdnadshavare stå upp och larma om det som inte fungerar?

Magnus Elg, jurist på Human&Heart och ansvarig för bolagets visselblåsarsystem, förmedlar en verklighetsbild som är komplex och svår, med många bottnar.

Föreläsare: Magnus Elg, Human&Heart

Diskussionspanel:

Tommy Iseskog, Expert inom arbetsrätt och visselblåsarlagen

Pontus Bäckström, Samhällspolitisk chef, Sveriges Lärare

Anders Falkemo, Samordnare för visselblåsarfunktionen, Region Gotland

Inför Almedalen 2025

Almedalsveckan 2024 är slut men lämna gärna dina kontaktuppgifter här så håller vi dig uppdaterad inför nästa år.
Inför Almedalen 2025
Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart