Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Våra utbildningar

RUM för arbetslivet

RUM - Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet - är en varumärkesskyddad utredningsmetodik för att utreda bland annat kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatser. Metodiken är utvecklad med hänsyn till både arbetsmiljölagen och närliggande lagstiftning inom främst arbetsrätten och diskrimineringsrätten.

RUM har i sin metodik utvecklat en rekvisitmodell, baserad på definitionen av kränkande särbehandling i föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Det syftar till att identifiera och fastställa huruvida en viss handling kan kategoriseras som kränkande särbehandling.

För att styrka förekomst av kränkande särbehandling använder RUM samma beviskrav som för arbetsrättsliga bedömningar.

Utredningar enligt RUM består av två delar. Det ena är en bedömning och analys av i vilken mån påstådd kränkande särbehandling kan styrkas (individperspektiv). Det andra är en bedömning och analys av bakomliggande orsaker till problematiken på arbetsplatsen (grupp- och organisationsperspektiv).

RUM har utvecklats av en jurist och en personalvetare mot bakgrund av ett större antal utredningar av och anmälningar om kränkande särbehandling. En metodbok om RUM publicerades 2019 (Mårtensson & Malm, 2019) och för att arbeta med metodiken erbjuds en licensieringsutbildning. Tommy Iseskog och Thomas Jordan har skrivit förordet i boken och har även sakgranskat innehållet.

Boken refereras på flera ställen i den svenskutgivna Faktaundersökningsboken utgiven 2020, bland annat som fördjupningslitteratur.

Metodiken är också publicerad i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinjer för hantering av sociala ohälsorisker som exempelvis mobbning och kränkande särbehandling.

Krav för licens

Genomgången Steg 1 och 2 krävs liksom godkänt på skriftligt prov samt en godkänd inlämnad utredningsrapport (avidentifierad).

Licensen gäller för tre år i taget. Mer information om regleringen kring licensen ges vid kurstillfället.

Steg 1

Datum: 10-11 september 2024. FULLBOKAT!!

Utbildningens första dag startar klockan 9.00 och andra dagen avslutas klockan 15.00.

Plats: Internatutbildning på Åkerblads hotell i Tällberg, Dalarna

Det är möjligt att göra intresseanmälan för att få förtur till våra utbildningstillfällen under våren 2025 och då kontaktar vi dig så snart vi vet vilka datum som är aktuella.

Innehåll

Introduktion till vad kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier är i legal mening och den rättsliga regleringen däromkring ex;

 • Genomgång av AFS 2015:4
 • Genomgång av relevanta delar i diskrimineringslagen
 • Genomgång av angränsande lagstiftning (LAS och brottsbalken)
 • Genomgång av utredningsmetodiken för RUM/etiska riktlinjer
 • Bevisning i utredningar i arbetslivet
 • Detaljerad genomgång av rekvisiten för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Etiska principer för utredningar
 • Information om licens i RUM

Steg 2

Datum: 16-17 oktober 2024. FULLBOKAT!!
Utbildningens första dag startar klockan 9.00 och andra dagen avslutas klockan 15.00.

Plats: Internatutbildning på Åkerblads hotell i Tällberg, Dalarna

Det är möjligt att göra intresseanmälan för att få förtur till våra utbildningstillfällen under våren 2025 och då kontaktar vi dig så snart vi vet vilka datum som är aktuella.

Innehåll

Träning i förutredningar och fullskaliga utredningar.

 • Backspegel från Steg 1
 • Genomgång av hemuppgift (som delats ut under steg 1)
 • Träning i förutredningar
 • Träning i fullskaliga utredningar
 • Hantering av beställarrollen i utredningar
Jag har jobbat med HR-frågor i mellan 15 och 20 år och mycket med arbetsmiljö. De senaste åren har min yrkesroll handlat mycket om kränkande särbehandling och utredningar av olika slag. Och jag har gått in i en ny specialistroll där jag ännu mer koncentrerat jobbar med svåra personalärenden, rehabärenden och utredningar. Och då var det en fantastisk möjlighet att få gå den här utbildningen med paketeringen, kontexten och att få fördjupad kunskap. Så det känns jättebra.

Maria Selin, HR-specialist, Trafikverket i Solna

Kostnad

Steg 1

38.000 kr/deltagare (ex. moms) I priset ingår övernattning i enkelrum, måltider/fika samt kurslitteratur.

Steg 2

38.000 kr/deltagare (ex. moms) I priset ingår övernattning i enkelrum, måltider/fika samt kurslitteratur.

Steg 1 och steg 2

59.000 kr/deltagare (ex. moms) för både steg 1 och steg 2.

Intresseanmälan

I nuläget kan du göra en intresseanmälan som inte är bindande. Så snart datum för utbildningstillfällena är satta kommer vi att erbjuda dig en plats enligt principen "först till kvarn".

Åkerblads hotell

Här finns mer information om Åkerblads hotell samt vägbeskrivning.

Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart