Kontakta oss

RUM® för Skola

RUM® för Skola

RUM® - Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet - är en varumärkesskyddad utredningsmetodik för att utreda bland annat kränkande särbehandling och trakasserier (inkl sexuella trakasserier) på arbetsplatser. Metodiken har nu anpassats för att genomföra utredningar av kränkande behandling och trakasserier/sexuella trakasserier (inkl. diskriminering) i skolmiljöer.

Metodiken anlägger ett juridiskt perspektiv på utredningarna och vilar på principer såsom förutsägbarhet, transparens, partsinsyn och rättssäkerhet. Metodiken är inspirerad av och utvecklad med hänsyn till både skollagstiftningen, diskrimineringslagstiftningen som arbetsmiljölagstiftningen som är gällande för elever i skola. 

 • I utbildningen får kursdeltagaren teoretisk och praktisk kunskap i att kunna genomföra bedömningar huruvida en handling som riktas från skolpersonal mot elever eller mellan elever kan utgöra en kränkande behandling utifrån bestämmelserna i 6 kap Skollagen (2010:800) alternativt trakasserier eller diskriminering utifrån bestämmelserna som framgår i diskrimineringslagen (2008:567).
 • För att styrka förekomst av kränkande särbehandling använder RUM samma beviskrav som för arbetsrättsliga bedömningar. 
 • Utredningar enligt RUM består av två delar: a) en bedömning och analys av i vilken mån påstådd kränkande behandling eller trakasserier/diskriminering kan styrkas (individperspektiv) samt b) en bedömning och analys av bakomliggande orsaker till problematiken på arbetsplatsen (grupp- och organisationsperspektiv). 
 • RUM har utvecklats av en jurist och en personalvetare mot bakgrund av ett större antal utredningar av och anmälningar om kränkande särbehandling. En metodbok om RUM i arbetslivet publicerades 2019 (Mårtensson & Malm, 2019) och för att arbeta med metodiken erbjuds en licensieringsutbildning.
 • Tommy Iseskog och Thomas Jordan har skrivit förordet i boken och har även sakgranskat innehållet.  
 • Metodiken är också publicerad i myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinjer för hantering av sociala ohälsorisker som ex mobbning och kränkande särbehandling. 

 

Krav för licens  

 • Genomgången licensutbildning (RUM för Skola, Steg 1 och Steg 2) krävs liksom godkänt på skriftligt prov samt en godkänd inlämnad utredningsrapport (avidentifierad).
 • Licensen gäller för tre år i taget. Mer information om regleringen kring licensen ges vid kurstillfället.  

 

Plats

Internatutbildning på Scandic Frimurarhotellet, Linköping

 

Steg 1 - 17-18 juni 2024

Måndagen den 17/6 startar vi klockan 9.00 och tisdagen den 18/6 slutar vi klockan 15.00.

 

Innehåll

Introduktion till vad kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering är i legal mening och den rättsliga regleringen däromkring ex;  

 • Genomgång av AFS 2001:1
 • Genomgång av 6 kap skollagen
 • Genomgång av relevanta delar i diskrimineringslagen
 • Genomgång av angränsande lagstiftning (LAS och brottsbalken)
 • Genomgång av utredningsmetodiken för RUM/etiska riktlinjer
 • Bevisning i utredningar i utredningarna
 • Detaljerad genomgång av rekvisiten för kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt genomgång av begreppen indirekt och direkt diskriminering
 • Etiska principer för utredningar
 • Information om licens i RUM 

 

Steg 2 - 14-15 augusti 2024

Onsdagen den 14/8 startar vi klockan 9.00 och torsdagen den 15/8 slutar vi klockan 15.00.

 

Innehåll

Träning i förutredningar och fullskaliga utredningar.

 • Backspegel från Steg 1
 • Genomgång av hemuppgift (som delats ut under steg 1) 
 • Träning i förutredningar
 • Träning i fullskaliga utredningar
 • Hantering av beställarrollen i utredningar

Kostnad

Utbildningen RUM® för Skola - Steg 1 och Steg 2, kostar 59.000 kr/deltagare ex. moms.

I priset ingår övernattning i enkelrum, måltider/fika samt kurslitteratur. 

 

Anmälan

Din anmälan gäller både steg 1 och steg 2. Sista dag för anmälan är söndagen den 12/5. 

Närmare information om utbildningen kommer någon vecka efter sista anmälningsdatum.

 

Mer information och vägbeskrivning till Scandic Frimurarehotellet i Linköping Hitta hit - Frimurarehotellet (scandichotels.se)

*Anmälan är bindande. Vid sjukdom krävs läkarintyg för att undvika fakturerad kurskostnad.Observera att utbildningen kan komma att ställas in om Human&heart och Advokatfirman Glimstedt bedömer det nödvändigt, exempelvis vid för få deltagare. För det fall utbildningen ställs in erbjuds deltagarna möjlighet till nytt utbildningsdatum. Avbokas utbildningen från utbildningsanordnarens sida återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet. 

 

Anmälan

Dina uppgifter

Namn: * Organisation: * Telefon: * Mailadress: *

Fakturering

Besöksadress: * Faktureringsadress: * Fakturamärkning: Postnummer: * Ort: *
Jag är medveten om att kursanmälan är bindande. *

* = Obligatoriska fält

Skicka