Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Våra utbildningar

RUM för skola

RUM för skola är en anpassning till skolans värld av den varumärkesskyddade utredningsmetodiken ”Rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”. Metodiken används för att utreda bland annat kränkande särbehandling och trakasserier (inkl sexuella trakasserier) på arbetsplatser. I och med anpassningen av metodiken till svensk skola så kan nu rättssäkra utredningar genomfras av kränkande behandling och trakasserier/sexuella trakasserier (inkl. diskriminering) i skolmiljöer.

Metodiken anlägger ett juridiskt perspektiv på utredningarna och vilar på principer såsom förutsägbarhet, transparens, partsinsyn och rättssäkerhet. Metodiken är inspirerad av och utvecklad med hänsyn till både skollagstiftningen, diskrimineringslagstiftningen samt arbetsmiljölagstiftningen som är gällande för elever i skola.

I utbildningen får kursdeltagaren teoretisk och praktisk kunskap i att kunna genomföra bedömningar huruvida en handling som riktas från skolpersonal mot elever eller mellan elever kan utgöra en kränkande behandling utifrån bestämmelserna i 6 kap Skollagen (2010:800) alternativt trakasserier eller diskriminering utifrån bestämmelserna som framgår i diskrimineringslagen (2008:567).

För att styrka förekomst av kränkande särbehandling använder RUM samma beviskrav som för arbetsrättsliga bedömningar.

Utredningar enligt RUM består av två delar: a) en bedömning och analys av i vilken mån påstådd kränkande behandling eller trakasserier/diskriminering kan styrkas (individperspektiv) samt b) en bedömning och analys av bakomliggande orsaker till problematiken på arbetsplatsen (grupp- och organisationsperspektiv).

RUM har utvecklats av en jurist och en personalvetare mot bakgrund av ett större antal utredningar av och anmälningar om kränkande särbehandling. En metodbok om RUM i arbetslivet publicerades 2019 (Mårtensson & Malm, 2019) och för att arbeta med metodiken erbjuds en licensieringsutbildning. Tommy Iseskog och Thomas Jordan har skrivit förordet i boken och har även sakgranskat innehållet.

Metodiken är också publicerad i myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinjer för hantering av sociala ohälsorisker som ex mobbning och kränkande särbehandling.

Krav för licens

Genomgången licensutbildning RUM för skola Steg 1 och 2 krävs liksom godkänt på skriftligt prov samt en godkänd inlämnad utredningsrapport (avidentifierad).

Licensen gäller för tre år i taget. Mer information om regleringen kring licensen ges vid kurstillfället.

Steg 1

Datum: Utbildning erbjuds under hösten 2024 - Håll utkik för datum!
Utbildningens första dag startar klockan 9.00 och andra dagen avslutas klockan 15.00.

Plats: Internatutbildning på Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Innehåll

Introduktion till vad kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering är i legal mening och den rättsliga regleringen däromkring ex;

 • Genomgång av AFS 2001:1
 • Genomgång av 6 kap skollagen
 • Genomgång av relevanta delar i diskrimineringslagen
 • Genomgång av angränsande lagstiftning (LAS och brottsbalken)
 • Genomgång av utredningsmetodiken för RUM/etiska riktlinjer
 • Bevisning i utredningar i utredningarna
 • Detaljerad genomgång av rekvisiten för kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt genomgång av begreppen indirekt och direkt diskriminering
 • Etiska principer för utredningar
 • Information om licens i RUM

Steg 2

Datum: Utbildning erbjuds under hösten 2024 - Håll utkik för datum!
Utbildningens första dag startar klockan 9.00 och andra dagen avslutas klockan 15.00.

Plats: Internatutbildning på Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Innehåll

Träning i förutredningar och fullskaliga utredningar.

 • Backspegel från Steg 1
 • Genomgång av hemuppgift (som delats ut under steg 1)
 • Träning i förutredningar
 • Träning i fullskaliga utredningar
 • Hantering av beställarrollen i utredningar

Kostnad

Utbildningen RUM för Skola - Steg 1 och Steg 2, kostar 59.000 kr/deltagare ex. moms.

I priset ingår övernattning i enkelrum, måltider/fika samt kurslitteratur.

Intresseanmälan

I nuläget kan du göra en intresseanmälan som inte är bindande. Så snart datum för utbildningstillfällena är satta kommer vi att erbjuda dig en plats enligt principen "först till kvarn".

Närmare information om utbildningen kommer någon vecka efter sista anmälningsdatum för det första steget.

Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Här finns mer information om Scandic Frimurarehotellet i Linköping samt vägbeskrivning.

Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart