Kontakta oss

Då kan företag kontrolleras om de har visselblåsarsystem

Publicerad: 1 Jan 2024

Efter det att visselblåsarlagen skärptes den 17 december förra året så kan Arbetsmiljöverket nu inleda kontroller av företag om de uppfyller lagkravet om en intern visselblåsartjänst. Men risken är stor för att många företagare har missat att de omfattas av det skärpta lagkravet. Det tror landets kanske mest rutinerade arbetsrättsjurist, Tommy Iseskog.

Bildtext: Tommy Iseskog var en av föreläsarna – om bland annat visselblåsarlagen – när Human&heart öppnade "House of Investigations" under Almedalsveckan i somras.

Det har under fjolåret varit något av en nedräkning inför det att den skärpta lagstiftningen skulle träda i kraft. Den 17 december började nyordningen att gälla och kravet på ett internt visselblåsarsystem omfattar nu även företag med ner emot 50 anställda. 

Human&heart har under året hjälpt en hel mängd organisationer med visselblåsarsystem. Samtidigt tror Tommy Iseskog att det finns många företagare som har missat att de omfattas av lagkravet, och nu kan de utsättas för tillsynskontroller från Arbetsmiljöverket.

– Ja så tror jag att det är, och så är det nästan alltid när det kommer nya regelverk på arbetsmarknadsområdet att det tar lite tid innan det så att säga är fullt ut implementerat. Och speciellt kanske i tider som dessa då det kan vara andra arbetsrättsliga frågor som pockar på uppmärksamheten, inte minst om det gäller nedskärningar som vi hör så mycket talas om just nu.

Tillsynskontroller under 2024

Och nu tyder allt på att kontroller kommer att genomföras av Arbetsmiljöverket, som är den myndighet som har tillsynsansvaret.

– Ja de har uttryckt i olika sammanhang att man avser att under 2024 genomföra tillsyn. De kommer väl i första hand att begära en skriftlig redovisning av hur företagen har hanterat kravet i lagstiftningen.

Men oavsett om det kan vara extra många bördor som vilar på arbetsgivarnas axlar just nu, så pekar Tommy Iseskog särskilt på det krav som vilar på arbetsgivarens axlar i det här fallet.

– Ja det är väldigt viktigt att lyfta fram! För ovanlighetens skull – för det är verkligen ovanligt – så kräver lagstiftaren att arbetsgivare aktivt informerar medarbetare och andra om innebörden av den här lagen. Det är inte det normala. För här kräver alltså lagen uttryckligen att arbetsgivare ska informera. Och att det är på det viset beror på att EU-direktivet kräver det.

Hur är din uppfattning att informationen av den skärpta visselblåsarlagen har skötts och även vilket utrymme det har fått i nyhetsmedierna?

– Den har inte fått förväntad uppmärksamhet tycker jag. Jag trodde för två år sedan att det skulle bli mer tal om den här lagen. Och jag har också förstått i de intervjuer som jag själv har gett, att journalister precis som de flesta andra, tycker att det här är ganska komplicerat kring vad lagen egentligen handlar om – och det kan vara ett skäl till att det inte har fått så mycket uppmärksamhet.

Tre tips för de som missat lagen

Tommy Iseskog är en ofta intervjuad expert inom svensk arbetsrätt. Han är en flitigt anlitad föreläsare och syns ofta i tv och hörs i radio för att ge sakkunskap inom arbetsrättens område. Han har dessutom skrivit 299 böcker (!) – flera av dem om olika perspektiv på visselblåsarsystem. Sedan något år tillbaka är dessutom Tommy Iseskog styrelseledamot inom Human&heart.

För arbetsgivare som nu, sent om sider, inser att de omfattas av lagstiftningen så har Tommy Iseskog tre huvudsakliga råd:

– Det första och viktigaste är givetvis att man förvissar sig om att man anlitar en leverantör som uppfyller lagkraven. Och det är inte lätt, men att på något sätt kvalitetsbedöma leverantören är det grundläggande.

– Sen behöver man klara ut vad det är som leverantören egentligen levererar. Om det är så att man levererar hela den interna visselblåsarfunktionen eller bara någon del av den. Och i det sammanhanget så ska man naturligtvis fråga sig om man kanske har behov av hela funktionen, eller om man endast har behov av att köpa kommunikationstjänsten, eller utredningstjänsten eller någon annan del av funktionen.

– Och det tredje tipset skulle då vara att man frågar efter referenser. Vad andra – som använder den här tjänsten – säger om den här leverantören. För det är ju den praktiska funktionen som i slutändan blir viktig. Alltså: Fungerar kommunikationslösningen? Levererar man och avrapporterar man på det sätt som lagen kräver och som man av praktiska skäl bör leva upp till?

Krav på extern leverantör?

Tommy Iseskog konstaterar att det är en utmaning att göra en bra och framgångsrik upphandling av en visselblåsartjänst och att det kräver god kunskapsinhämtning. Dessutom är frågan om man verkligen måste anlita en extern leverantör?

– Nej det måste man ju inte. Man kan ju bygga upp det här organisatoriskt internt. Men det förutsätter ju att man lever upp till lagkravet att de personer som jobbar med den interna visselblåsarfunktionen är självständiga och oberoende i förhållande till verksamheten i övrigt. Och att åstadkomma det i mindre eller medelstora organisationer är väldigt väldigt svårt. Till och med i en stor organisation är det svårt att åstadkomma det här.

Så trots att det kallas för en intern visselblåsarfunktion så behöver det inte vara organisatoriskt internt?

– Nej precis. Så bara av den anledningen så är det viktigt att förklara att man kan köpa tjänsterna av en extern leverantör, men i juridisk mening så blir det ändå en intern visselblåsarfunktion.

/NIKLAS LINDH, REPORTER

LÄS MER: 

– Så säger kunderna om Human&hearts visselblåsarsystem.

– ”Priset avgjorde” – kommunerna om valet av Human&hearts system.

– Stora risker med visselblåsarsystem – enorma krafter släpps lös.