Kontakta oss

Hans drivkraft: Försvara både landet och rättssäkerheten i arbetslivet och skolan

Publicerad: 24 Apr 2024

När Rikard Arenius blev vice vd för Human&heart så meddelade han bolaget att han också ville engagera sig i Hemvärnet. ”Human&heart har en mission som handlar om att försvara vissa värden i vårt samhälle, och det är faktiskt detsamma som Hemvärnet gör”.

Rikard Arenius har nyligen kommit tillbaka till det civila, till Human&hearts kontor i Skövde där han har sin yrkesmässiga bas. Härom veckan var det mer fältmässiga förhållanden som gällde, under en övning i Hemvärnet där Rikard är skyttesoldat och granatgevärskytt i den 39:e hemvärnsbataljonen.

– Vi tränade vi på att försvara en fingerad anläggning som i övningen var viktig för andra delar av Försvarsmakten. Jag fungerade som skyddsvakt i de inledande delarna och som skyttesoldat i de skarpare delarna av övningen.

Det var den 1 februari år 2022 som Rikard Arenius tillträdde som vice vd för Human&heart. Bara tre veckor därefter inleddes Rysslands invasion av Ukraina, vilket gjorde att Rikard valde att ta kontakt med Hemvärnet, och han fick nästan omedelbart gehör för sin ansökan och blev involverad i verksamheten. 

– Jag känner oro för omvärldsläget och inser att vi kan komma att behöva försvara vårt land, våra familjer och vårt samhällssystem. Det låter högtravande men det är precis så det är, och jag tror det gäller för snart sagt alla hemvärnssoldater i Sverige.

Vad känner du inombords när det gäller ditt engagemang i Hemvärnet kopplat till det oroliga omvärldsläget och den allmänna upprustningen som pågår?

– Jag känner ett större lugn när jag vet vad jag och mitt förband ska och kan göra om kriget kommer. Ju mer insyn jag får i hur Hemvärnet är uppbyggt och fungerar desto lugnare känner jag mig för hur Sverige skulle klara av en skarp situation.

Bildtext: Rikard Arenius är skyttesoldat och granatgevärskytt i Hemvärnet. Foto: Privat

Att kombinera Hemvärnet med civilt jobb 

Att kombinera ett civilt yrkesliv med ett engagemang inom Hemvärnet går alldeles utmärkt, konstaterar Rikard Arenius. När han själv, som nyanställd vice vd informerade om sitt engagemang, så fick han full förståelse och uppbackning från Human&heart.

– Ja när jag berättade för min arbetsgivare att jag tänkte ta det här steget och engagera mig hade jag bara varit anställd cirka en månad, men trots det uppmuntrade företaget mig från första stund. De har ställt upp med stöd och avlastning för att jag ska kunna fullfölja mitt åtagande gentemot Hemvärnet. 

– Human&heart har en mission som handlar om att försvara vissa värden i vårt samhälle, och det är faktiskt detsamma som Hemvärnet gör, men med andra medel, och det förstår min arbetsgivare.

Hur ofta är du ute på övningar med Hemvärnet? 

– Jag övar åtta dygn per år enligt det avtal som jag har skrivit med Hemvärnet, men oftast blir det ytterligare några dagar kring ren kompetensutveckling.

Vi nås av alltfler nyheter om hur svenskarnas engagemang för att vara med i Hemvärnet och andra frivilligorganisationer ökar i oroliga tider. Det ökade engagemanget är något som även Rikard har märkt av.

– Ja, jag ser att engagemanget och intresset är stort och det känns varmt om hjärtat för det betyder att många svenskar är beredda att gå väldigt långt för att försvara det som är viktigt för dem.

Bildtext: Rikard Arenius i samband med hemvärnsövning. Foto: Privat

Stort fokus på ”RUM för skola”

Den uniform som Rikard använder inom Hemvärnet är nu utbytt mot vanliga civila kläder, och ett fältmässigt boende ute i naturen är under vardagarna utbytt mot skrivbordet på Human&hearts kontor.

– Ja och nu är det mycket att göra när det gäller vårt initiativ kring ”RUM för skola” där vi hoppas kunna göra nytta för de allra viktigaste personerna här i världen – barnen.

Lästips: Här hittar du allt om RUM för skola.

Det är över två år sedan du tillträdde som tillträdde vice vd på Human&heart. Hur har den här tiden varit?

– Det har varit en fantastisk tid. Human&heart drivs utifrån lite andra orsaker än många andra bolag, utifrån en värdegrund man tar på allvar. Jag har här fått tillämpa det ledarskap jag själv tror på, utan att blir styrd av andra strukturer eller logiker än de som är nyttiga och hjälpsamma för både företaget och medarbetarna.

Rikard Arenius ger uttryck för en övertygelse om det viktiga i att både stå upp för landets försvar och att försvara kampen för medmänsklighet och rättssäkerhet i arbetslivet – och nu även att stå upp i kampen mot mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier i skolmiljö.

– Ja jag tycker att de här sakerna hänger ihop. Om vi bygger ett samhälle som vi kan vara stolta över, där människor mår bra och får utvecklas, är det också värt att försvara. Med vapenmakt i allra värsta fall.

/NIKLAS LINDH, REPORTER