Kontakta oss

Stoppa katastrofala internutredningar – satsa på rättssäker metodik!

Publicerad: 21 Jun 2023

Under Almedalsveckan kommer Richard Mårtensson berätta varför han fick nog och ville få ett slut på dåligt genomförda internutredningar som kunde ödelägga människors liv. Han hade själv under mer än ett decennium varit ansvarig för att genomföra arbetsrättsliga- och arbetsmiljörättsliga utredningar med olika utredningsfrågor i stora offentliga och privata organisationer.

Mårtensson bestämde sig för att tillsammans med advokat Cecilia Malm skapa en ny rättssäker utredningsmetod – ”RUM-metodiken”. Den har fått ett enormt genomslag och bidrar till att förändra svenskt arbetsliv till det bättre. 

När Human&heart öppnar sin mötesarena ”House of Investigations” under Almedalsveckan, så kommer rättssäkerheten att vara en röd tråd genom samtliga seminarier och paneldiskussioner. För Richard Mårtensson, som är en av Human&hearts delägare, har sett med egna ögon hur illa det kan gå när internutredningar inte genomförs på ett rättssäkert sätt.

– Jag har nåtts av fruktansvärda berättelser om anonyma anklagelser i ond tro och där medarbetare har utsatts för drev och förföljelse, utan att ha haft någon möjlighet att försvara sig. Både karriärer och liv kan slås i spillror och det är inte värdigt ett arbetsliv och inte heller ett demokratiskt samhälle. Vi bör ha en ordning som vilar på en rättssäker grund, både för den som är anklagad och för den som slår larm om ett upplevt problem. Därför skapades RUM-metodiken.

Så kan RUM användas

Det var år 2019 som RUM grundades – ”Rättssäker utredningsmetodik” – av Richard Mårtensson och advokat Cecilia Malm. Den metodiken används nu av många utredare runt om i Sverige. Richard räknar med att ett par hundra personer bör ha klarat den prestigefulla utbildningen och blivit licensierade utredare i slutet av året. 

RUM är en metod som fungerar lika bra för alla typer av inom- och utomobligatoriska utredningar som en organisation behöver göra. Det kan handla om socialtjänstens utredningar, om skolans kränkningsutredningar, om korruption och om sexuella trakasserier. Men också givetvis om kränkande särbehandling som är en fråga som kräver rättssäkra utredningar i arbetslivet.

En garant för rättssäkerhet

Under en föreläsning i Almedalen kommer Richard Mårtensson att berätta om de viktigaste faktorerna för att göra en rättssäker internutredning, om rättssäkerhet ur alla aspekter verkligen är möjlig och om det finns några hotande fallgropar som det är viktigt att se upp för.

– Jag har genom mitt yrkesverksamma liv de senaste 15 åren funderat mycket på rättssäkerheten i internutredningar. I mina reflektioner har jag landat i att vi måste följa grundläggande principer som finns i vår lagstiftning. Det handlar om att skapa förutsägbarhet, transparens och därigenom rättssäkerhet. Vi behöver förhålla oss till en tydlig legal ram när vi genomför utredningar och vi måste hålla på grundläggande rättssäkerhetsprinciper i arbetslivet. Det är därför RUM finns. RUM är en garant för att, om utredaren följer principerna, utredningen blir hanterad och genomförd på ett rättssäkerhet sätt. Det är om de här frågorna jag kommer att prata i Almedalen.

De ger sin syn på saken

Efter Richard Mårtenssons anförande kommer en panel att diskutera frågor kring rättssäkra internutredningar, möjligheter och faror. Panelen består av:

Charlotta Tillbom, VD, Målerifakta

Magnus Larsson, Branschansvarig offentlig sektor, KPMG

Tommy Iseskog, Arbetsrättsexpert

Programpunkten anordnas på torsdagen den 29/6 kl 13 - 14. Adressen är Norra Slottsgränd 10 i centrala Visby. 

Säkra din plats – anmäl dig här.

Human&hearts hela program under Almedalsveckan hittar du här. 

Mat från stjärnkocken Görgen Tidén samt dryck serveras i samband med seminarierna. Läs mer om det här. 

Bildtext: Richard Mårtensson föreläser i Almedalen. Foto: Human&heart/Elin Nysten, Region Gotland