Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Vår visselblåsartjänst

Använd marknadens tryggaste och mest rättssäkra visselblåsartjänst

Vi har ambitionen att vara marknadens tryggaste och mest rättssäkra rapporteringstjänst för att rapportera missförhållanden och andra allvarliga situationer som kan antas ha inträffat i organisationen.

Vi erbjuder därför en en fullservicelösning innehållande såväl en rapporteringskanal som en förmåga att utreda anmälda händelser på ett snabbt och rättssäkert sätt.

Genom enkel och snabb implementering är tjänsten designad för att vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Självklart är tjänsten användarvänlig, rättssäker och informationssäker.

Vår visselblåsartjänst
Vår visselblåsartjänst
Human&Heart har ambitionen att tillhandahålla marknadens tryggaste och mest rättssäkra rapporteringstjänst, för rapportering av missförhållanden och andra allvarliga situationer som kan antas ha inträffat i en organisation. Tjänsten är designad för att vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därutöver är tjänsten användarvänlig, rättssäker och ytterst informationssäker. Som en naturlig och given del av en organisations systematiska förbättringsarbete, möjliggör tjänsten också för dig som användare att skicka in synpunkter och förbättringsförslag. - Anonym rapportering - Digital utbildning - Enkel och snabb implementering - Högsta grad av informationssäker handläggning - Licenserade utredare i rättssäker utredningsmetodik (RUM®) - Lämna förbättringsförslag - Rättssäker utredning - Stödåtgärder till anmälande och utpekade parter från företagshälsovård
Rättssäker och trygg rapportering
Rättssäker och trygg rapportering
Vårt systemet ger ett tryggt skydd för både visselblåsaren och för den som pekas ut avseende missförhållanden. Tjänsten belyser också viktiga frågor som konsekvenserna av att medvetet rapportera osanna eller vilseledande uppgifter. Genom exempelvis kryptering, lagring på svenska servrar, informationsdelning utanför epostsystem och inloggning med multifaktorsautentisering skyddas informationen så att känsliga uppgifter inte riskerar att hamna i fel händer. Via rapporteringskanalen kan en visselblåsare vara anonym. Samtidigt beskriver tjänsten på ett pedagogiskt sätt fördelarna med att våga vara öppen med vem man är när man rapporterar i visselblåsarfunktionen. Rapporteringskanalen är webbaserad och bygger på ett frågeformulär, som går att anpassa utifrån verksamhetens behov.
Utredningsmetodik
Utredningsmetodik
Behovet av en rättssäker och trygg visselblåsartjänst är betydande. Human&Heart är specialiserade på att utreda alla typer av frågeställningar som rör arbetslivet. Det kan handla om att utreda allvarliga fall av misstänkt korruption, tjänstefel eller trakasserier. Men det kan också handla om att belysa en organisationsmodell eller genomföra en verksamhetsanalys. Samtliga utredningar genomförs med den varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM® (Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet), som syftar till att säkerställa rättssäkerhet och trygghet för samtliga inblandade parter.
Samarbete garanterar trygghet
Samarbete garanterar trygghet
Visselblåsartjänsten är byggd av experter från tvärvetenskapliga discipliner just för att kunna erbjuda en heltäckande tjänst, med fokus på trygghet och rättssäkerhet för alla involverade parter. Tjänsten har tagits fram av Human&Heart i nära samarbete med företagshälsovården Avonova och Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB. För den tekniska plattformen svarar Consid AB, ett av Nordens ledande företag inom sitt område. Samarbetet dessa bolag emellan har inneburit att alla viktiga aspekter i en visselblåsartjänst har beaktats. Genom att fokusera på arbetsmiljöfaktorer och ge anställda möjligheter att också rapportera in förbättringsförslag i rapporteringstjänsten, breddas tjänsten till att inte enbart fokusera på missförhållanden.
Visselblåsarlagstiftningen
Visselblåsarlagstiftningen
Visselblåsarlagen tydliggör hur man går till väga för att rapportera. Det innebär bland annat krav på att alla företag, både inom privat och offentlig sektor med minst 50 anställda, blir skyldiga att införa interna rapporteringskanaler som underlättar för personer att slå larm anonymt. Deltidsanställda och visstidsanställda ska räknas med vid bedömning av antalet anställda hos en arbetsgivare. Lagen omfattar fler än bara anställda. Bland annat också arbetssökande, egenföretagare, volontärer och aktieägare. Skyddet gäller även personer som rapporterar om missförhållanden innan eller efter sin anställning. Lagen innehåller även skydd mot repressalier för de personer som bistår vid rapporteringen. Visselblåsarlagen inkluderar även externa visselblåsarfunktioner, dit man ska kunna rapportera gällande särskilda områden. Regeringen kommer att utse olika myndigheter som ansvarar för områdena baserat på myndighetens expertis. Lagen inbegriper även att visselblåsarens identitet ska vara skyddad och omfattas av tystnadsplikt, både vid intern och extern rapportering. Visselblåsarlagen trädde i kraft 17 december 2021. Den exakta tidpunkten för när visselblåsarfunktionen ska vara implementerad enligt regeringens förslag, listas enligt följande: För arbetsgivare med fler än 249 anställda gäller kravet från den 17 juli 2022. För arbetsgivare med 50 till 249 anställda gäller kravet från den 17 december 2023.
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
En visselblåsartjänst bör inte enbart fokusera på att identifiera missförhållanden. Det kan också vara ett bra stöd för att främja förbättringsarbete inom organisationen. Visselblåsartjänsten som Human&Heart erbjuder innehåller också möjligheten att, via mycket hög IT-säkerhet, lämna förbättringsförslag till organisationen. Genom att kanalen för förbättringsförslag innefattar en mycket hög informationssäkerhet, tryggas också förbättringsförslagen utan egentliga risker för intrång från obehöriga. Vår visselblåsartjänsten kan därför enkelt appliceras i alla organisationers befintliga arbetsmiljöarbete.

Därför valde de Human&Hearts visselblåsartjänst

High Chaparral: "Det fanns mycket att vinna på det"

High Chaparral: "Det fanns mycket att vinna på det"

En av landets mest välkända turistattraktioner, temaparken High Chaparral i Småland, har valt att satsa på Human&Hearts visselblåsartjänst. – Det finns verkligen mycket att vinna på det, säger Fredrik Jonsson som är HR-chef på High Chaparral.
Kommunernas HR-chef: "Det var priset som var den avgörande faktorn"

Kommunernas HR-chef: "Det var priset som var den avgörande faktorn"

Allt ifrån mycket stora företag till betydligt mindre väljer Human&Hearts visselblåsartjänst, och även kommuner gör det valet. ”För att vara krass så var det priset som avgjorde att vi valde Human&Heart”, säger en Per Johansson som är HR-chef för de tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Flera skäl till att välja en visselblåsartjänst från Human&Heart.

Flera skäl till att välja en visselblåsartjänst från Human&Heart.

Anrika Hooks Herrgård, i Småland, stod inför ett val. Ledningen hade blivit kontaktad av ”en mängd” leverantörer av visselblåsartjänster. Ändå kom valet att bli enkelt, och bara någon vecka efter beslutet var systemet satt i drift.
Tre år med Human&Hearts visselblåsartjänst – så har det gått

Tre år med Human&Hearts visselblåsartjänst – så har det gått

För snart tre år sedan valde Målerifakta, som ägs av Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige, att satsa på Human&Hearts visselblåsartjänst. Nu berättar Målerifaktas vd om hur tiden med systemet har varit, och vad som var viktigast när de skulle välja leverantör

Vill du lära dig mer om visselblåshantering? Boka ett demomöte online!

Vill du lära dig mer om visselblåshantering? Boka ett demomöte online!
Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart