Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Utredningar i arbetslivet

Vi utför alla typer av utredningar i arbetslivet

Human&Heart är specialiserade på att utreda alla typer av frågeställningar kopplat till arbetslivet. Det kan handla om allt ifrån misstänkta kränkningar, trakasserier och diskriminering till korruption och tjänstefel. Vi utför också verksamhetsanalyser och genomlysningar av organisationsmodeller .

Samtliga utredningar genomförs med den erkända och varumärkesskyddade utredningsmetodiken RUM®, som står för ”Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet”. Metodiken säkerställer rättssäkerhet och trygghet för samtliga inblandade parter.

Våra utredningar genomförs obehindrat på svenska, engelska och tyska. Utredningar på andra språk, med stöd av tolktjänst, är också möjligt.

Så arbetar vi

Human&Heart har ett tvärvetenskapligt utredningsteam med såväl nationell som internationell erfarenhet. Vi bistår organisationer med rättssäkra och trygga utredningar och undersökningar i svåra situationer. Utredningsrapporterna innehåller alltid analyser, slutsatser samt rekommendationer på avvägda och lämpliga insatser för att komma till rätta med identifierade brister.

Human&Heart har under åren genomfört över 1000 utredningar med bland annat misstankar om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering, visselblåsar- och korruptionsutredningar, samt andra utom- och inomobligatoriska rättsutredningar.

Utredningens rättssäkra metodik innebär också en viktig trygghet, både för den som upplever sig vara utsatt och för den som är föremål för anklagelserna, samt för organisatoriska företrädare.

Ett tvärvetenskapligt arbetssätt

Våra utredare har specialistkompetens i att utreda alla typer av oegentligheter i arbetslivet. Vår personalstyrka består idag av jurister, beteendevetare, personalvetare, tidigare poliser, statsvetare och ekonomer. Således har vi tillgång till både bred och djup kunskap, med spets. Det säkerställer en mycket hög grad av professionalism och kvalitet då en mängd olika perspektiv av frågeställningar kan värderas och hanteras.

Vi samarbetar i många utredningar även med advokatfirman Glimstedt och med företagshälsovården. Vi levererar alltid trygga och rättssäkra utredningar.

När vi utför organisationsutredningar och verksamhetsanalyser så erbjuder vi expertkunskaper och erfarenheter från såväl offentlig som privat sektor. De mest efterfrågade uppdragen av den karaktären handlar ofta om att utreda vilken organisationsstruktur som är optimal, eller om att analysera effektivitet och kvalitet i olika arbetssätt.

Tidigare kundcase inom utredningar i arbetslivet

Därför väljer Skövde kommun att anlita Human&Heart – år efter år…

Därför väljer Skövde kommun att anlita Human&Heart – år efter år…

Det är mängder av både kommuner, regioner, privata företag och andra organisationer som väljer att anlita Human&Heart för olika utredningsuppdrag. Skövde kommun är en av dem som har vänt sig till Human&Heart flera gånger de senaste fem åren.
Human & Heart

Kontakta oss

info@humanheart.se

+46 (0)8 82 40 00

Org Nr.

559122-1410

Besöksadress

Pelle Bergs Backe 3C

791 50 Falun

Vill du ha de senaste uppdateringarna?

Glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Human & Heart
Copyright ©2024 Human&Heart