Kontakta oss

Första webbinariet om RUM för skola genomfört – men det kommer fler

Publicerad: 13 Maj 2024

Under måndagmorgonen genomförde Human&heart det allra första webbinariet om RUM för skola inför ett 20-tal deltagare. Deltagarna som kom från flera olika kommuner, skolföretag och andra organisationer fick en gratis föreläsning om satsningen och dessutom möjlighet att ställa frågor.

Det här var första gången som Richard Mårtensson föreläste under ett webbinarium om hur den rättssäkra utredningsmetodiken har anpassats till skolans värld, och där tanken är att skolorna själva till största delen ska kunna genomföra utredningarna. 

Mårtensson är en av grundarna till den så kallade RUM-metodiken, som står för Rättssäker UtredningsMetodik. Den har på senare år har blivit en alltmer vanligt förekommande utredningsmetod i arbetslivet då den utgår från rättssäkerhet för alla parter.

Nu har metodiken anpassats till skolans värld, i kampen FÖR en tryggare skolmiljö, och MOT mobbning, trakasserier, kränkningar och diskriminering.

Richard Mårtensson berättade under webbinariet hur utredningar kan gå till, att det är skolans personal själva som till största delen ska kunna använda sig av metoden och att det redan nu i sommar anordnas utbildning för att kunna bli licensierad utredare inom RUM för skola.

Ryktesspridning och falska anklagelser

Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till Richard Mårtensson, som också lyfte frågor om hur metodiken kan användas för att snabbt utreda allvarlig ryktesspridning och möjliga falska anklagelser, som ibland kan drabba både elever och skolpersonal.

Fler webbinarier om RUM för skola kommer att anordnas av Human&heart framöver. Human&heart kommer dessutom att fokusera på skolans värld under sommarens seminariedagar under Almedalsveckan.

Här kan du anmäla dig till licensutbildning i RUM för skola.

Här kan du läsa mer om rättssäkra utredningar i skolmiljö.

/NIKLAS LINDH, REPORTER