Kontakta oss

Då anordnas utbildning i RUM för skola – utred rättssäkert redan efter sommaren

Publicerad: 10 Apr 2024

Nu bjuder Human&heart in till licensutbildning i RUM för skola – en metodik för utredningar av mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering anpassad för den svenska skolan. Utbildningen av skolpersonal inleds direkt efter skolavslutningen vilket innebär att deltagarna i praktiken kan använda sina nya kunskaper när höstterminen inleds.

Här kan du anmäla dig till utbildningen (länk)

Det var under tisdagen som Human&heart kunde berätta om den rättssäkra utredningsmetodiken RUM som nu har anpassats till den svenska skolans många lagkrav. RUM-metodiken har blivit erkänd och flitigt använd i svenskt arbetsliv just tack vare att den är framtagen utifrån lagens många krav. Och anpassningen av den rättssäkra metodiken till den svenska skolan är ett stort och viktigt steg i kampen mot mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

– Inga barn ska behöva vara ensamma eller utan kompisar. Jag har aldrig tidigare känt en sådan motivation för att försöka bidra till att göra något bättre. Ingenting är viktigare för mig än barns trygghet, säger Richard Mårtensson som har tagit fram metodiken tillsammans med Cecilia Malm.

När Human&heart nu lanserar en rättssäker utredningsmetodik just för den svenska skolan, så är grundtanken att det ska underlätta för skolpersonal, rektorer och huvudmän att leva upp till lagens krav. 

– Det här är en möjlighet för våra skolor att fungera bättre. Skollagen och Diskrimineringslagens stränga krav efterlevs, resurser kan användas mer effektivt, personal får möjlighet till en bättre arbetsmiljö – och så det viktigaste av allt – eleverna, och deras rättighet till trygghet. Då blir det också lättare att lära, för livet, säger Richard Mårtensson.

De kan gå utbildningen

Nu är det möjligt för huvudmän för skolor, rektorer och annan skolpersonal från hela landet att utbilda sig för att få kunskap och licens att kunna genomföra utredningar i skolmiljö helt enligt lagens krav. 

Utbildningen består av två delar – den ena anordnas i början av sommaren, efter skolavslutningen men före midsommar. Den andra delen anordnas i augusti före skolstart. Kunskaperna kan därmed användas i praktiken redan från det nya skolårets start i augusti i år.

Mer info: 

– Här hittar du all information om utbildningen samt anmälningsformulär (Länk)

– Det säger lagen om kränkningar/trakasserier/diskriminering i skolan. (Länk)

– Så kan en satsning på RUM för skola spara pengar. (Länk)

– Därför behövs RUM för skolmiljö. (Länk)

– Fakta om mobbning och trakasserier i skolmiljö. (Länk)

Fakta om vår metod

Metodiken kallas för RUM, vilket står för Rättssäker Utredningsmetodik. Den har använts under flera år och tar nu över alltmer som den trovärdiga utredningsmetodiken som helt och hållet är anpassad till svensk lagstiftning. 

Hundratals personer har genomgått de licensierade utbildningarna i metodiken för att därefter kunna genomföra rättssäkra utredningar i sina organisationer. Metodiken finns också publicerad i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker, som exempelvis mobbning och kränkande särbehandling. 

Nu har metodiken anpassats för de lagkrav som gäller den svenska skolan. Vi kallar den rättssäkra metodiken ”RUM för skola”.